Ali zaupate kvaliteti pitne vode, ki si jo privoščite iz pipe?

Z našim hitrim testom boste odpravili vse dvome.

Za dolgo in zdravo življenje obstoja pet najpomembnejših faktorjev: čist zrak, čista in naravno pridelana hrana, sončna svetloba, zadostno vsakodnevno gibanje in popolnoma čista voda, brez anorganskih mineralov in kemičnih snovi – prav voda pa je od vseh najvažnejša

Za dolgo in zdravo življenje obstoja pet najpomembnejših faktorjev: čist zrak, čista in naravno pridelana hrana, sončna svetloba, zadostno vsakodnevno gibanje in popolnoma čista voda, brez anorganskih mineralov in kemičnih snovi – prav voda pa je od vseh najvažnejša

Pitna voda iz naše pipe ali plastenke, ki jo kupimo v trgovini  je zelo malo podobna naravni čisti vodi, ki je danes vse bolj redka dobrina.

Preden voda  vsebuje naravne mineralne snovi, organske primesi in mikroorganizme, vendar jo na dolgi poti do našega gospodinjstva čakajo številni postopki, kot so dezinfekcija s klorom (kloriranje), vodikovim peroksidom  (ozoniziranje) ali z ultrazvočnim dezinfrktorjem.

Paziti moramo, kakšno vodo pijemo, saj lahko nepitna voda povzroči hude zdravstvene nevšečnosti, kot so prebavne motnje, slabost, diareja in podobno. Pitna voda je v Sloveniji resno ogrožena, še posebej na Štajerskem in v Prekmurju zaradi intenzivnega kmetijstva in njene površinske lege.  Kraški viri pa so občasno ali stalno onesnaženi z mikroorganizmi ali fekalijami, med tem ko je njihova druga značilnost  ta, da po močnejših padavinah postanejo motni.V vodi se lahko nahajajo ostanki kemijskih snovi, ki vodo onesnažijo že v naravi, ali tudi po njenem zajemanju, pri obdelovanju ali kondicioniranju. V njej lahko najdemo naravne minerale, majhne količine ostankov pesticidov, nitratov, ostanke klora in klorovih spojin z organskimi snovmi ter še številne kemijske spojine v manjših količinah, ki jih s prostim očesom ne zaznamo. Površinske vode so že tako onesnažene, da njihova uporaba za pitno vodo brez dodatne predelave ni mogoča. Prav tako ima morska voda preveč raztopljenih snovi, da bi bila primerna za pitje.

Kjer ni vode, ni življenja. Zato je pomembno, kakšno vodo pijemo iz naših pip ali plastenk, kakšno vodo uporabljamo za pripravo jedi, umivanje, pranje posode, perila... Uporaba takšne vode je dosedaj temeljila na zaupanju, vendar nas številni dnevni dogodki opozarjajo, da  previdnost ni odveč, še posebej  ker vodo vsak dan potrebujemo in vnašamo v telo ali smo z njo v stiku.

Za odpravo dvomov o kvaliteti pitne vode je sedaj  na voljo hitri  test kakovosti vode , ki ga lahko opravite sami v domačem okolju in takoj izveste rezultat.